Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Vidas Vaišvilas, individualios veiklos pažyma Nr.. 510424, adresas: Legų k.2, Debeikių sen., Anykščių raj. LT-29360, elektroninio pašto adresas: baidares.legai@gmail.com

1. DUOMENŲ APSAUGA

1.1. Įsipareigojame, kad laikysimės visų šių asmens duomenų apsaugos tvarkymo principų:

1.1.1. Asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

1.1.2 Asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

1.1.3. užtikrinti, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.1.4. užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

1.1.5. Asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.1.6. Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

2. KOKIŲ ASMENS DUOMENŲ APIE MANE TIKRAI NERENKATE IR NETVARKOTE?

2.1. Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome;

2.2. Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį.

3. KOKIUS MANO ASMENS DUOMENIS RENKATE IR TVARKOTE?

3.1. Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.

3.2. Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums apsiperkant:

3.2.1. Jūs apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje baidariuzygis.lt nesukurdamas individualios paskyros. Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:• Vardą;• Pavardę• Telefono numerį;• Elektroninio pašto adresą

3.3. Kiti asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums naudojantis mūsų elektronine parduotuve:

3.3.1. Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis:• Pirkimų istoriją;• Elgsenos elektorinėje parduotuvėje istoriją;• IP adresą;• Mokėjimų istoriją;• Jūsų ir Mūsų elektroninius susirašinėjimus.

3.4.2. Nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas paslaugas galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių paslaugą, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.

4. KIEK LAIKO SAUGOMI MANO ASMENS DUOMENYS?

4.1. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina paslaugų įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

Baigiamosios nuostatos

1. Pateikdami elektroninį užsakymą tinklalapyje baidariuzygis,lt Jūs patvirtinate, kad yra informuoti apie visas asmens duomenų apsaugos sąlygas ir visiškai su jomis sutinkate;

2. Jūs sutinkate su taisyklėmis ir pažymėdami žymės langelį užsakymo pirkimo formoje;

3. Mes galime bet kuriuo metu atnaujinti šias Taisykles. Nauja, atnaujinta versija turi būti paskelbta tinklalapyje.

Šios Taisyklės įsigalioja 2018.12.12 d.